nextopreviewer | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

nextopreviewer

  1. Administrator

    ASUS khởi động cuộc thi “Tìm kiếm gương mặt Reviewer thế hệ mới”

    , ngày 27 tháng 06, 2018 — Hôm nay, ASUS Việt Nam chính thức khởi động cuộc thi ASUS NEXT TOP REVIEWER - “Tìm kiếm gương mặt Reviewer thế hệ mới”. Cuộc thi với mục tiêu tìm kiếm những gương mặt reviewer công nghệ tiềm năng và tạo sân chơi cho những người dùng yêu công nghệ thể hiện sự yêu mến &...
Top