nasa nói không có người ngoài hành tinh | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

nasa nói không có người ngoài hành tinh

  1. VNZ-NEWS

    NASA tin có sự sống ngoài trái đất nhưng không có bằng chứng nào về người ngoài hành tinh tại trái đất

    Vn-z.vn Ngày 16 tháng 09 năm 2023, Và vào tháng 7 năm 2022, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ (NASA) bắt đầu thành lập một nhóm chuyên gia để điều tra hiện tượng không xác định trên không (UAP) từ góc độ khoa học, thường được gọi là vật thể bay không xác định (UFO). Tuy nhiên, vào thời...
Top