não bộ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

não bộ

  1. Cloud

    Não bộ và máy móc: Quan hệ khó lường

    Neurotechnology (tạm dịch: Công nghệ thần kinh) có thể biến những ước mơ khoa học viễn tưởng trở thành hiện thực. Tuy nhiên, ông Miguel Nicolelis, một nhà tiên phong trong lĩnh vực này muốn chúng ta luôn thận trọng trước những gì công nghệ này có thể đem lại. Bài viết là lời của ông Miguel...
Top