nam ky. thuc dan phap | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

nam ky. thuc dan phap

  1. Cloud

    Vì sao Việt Nam có Nam Kỳ, Trung Kỳ và Bắc Kỳ

    Ngày xưa học lịch sử ở trường, vẫn nghe rằng thực dân áp dụng chính sách "chia để trị", rằng dưới thời Pháp, nước ta bị chia thành 3 kỳ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ... Thằng nào nói Pháp chia nước Việt Nam ra làm Ba Kỳ cho "dễ cai trị" đưa cái bản mặt ra đây chế xán cho bạt tay để tỉnh. Cả ba...
Top