myanmar financials | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

myanmar financials

  1. V

    330.5 GB dữ liệu của hơn 120.000 công ty ở Myanma được phát tán lên mạng

    (Vn-Z.vn) Ngày 23 tháng 02, Kho dữ liệu khổng lồ liên quan tới 120.000 công ty Myanmar được phát tán công khai trực tuyến dưới dạng Wikileaks có thể tải về bằng torrent. Dữ liệucó thể được tải về miễn phí dưới dạng torrent Kho dữ liệu được phát tán bởi nhóm Distributed Denial of Secrets, hay...
Top