modem fi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

modem fi

  1. VNZ-NEWS

    ZTEra mắt siêu phẩm "modem quang" mới chip 4 nhân thế hệ thứ tư tốc độ 10 Gigabit

    (Vn-Z.vn) Ngày 26 tháng 10 năm 2020, Mới đây, ZTE đã cho ra mắt siêu phẩm "modem quang", sử dụng chip 4 nhân thế hệ thứ tư do hãng tự phát triển dựa trên kiến trúc cải tiến NP, cung cấp tốc độ truy cập quang 10 Gigabit và Gigabit Wi-Fi. Modem Fi đảm bảo băng thông rộng ứng dụng đạt tốc độ băng...
Top