mình hình xanh | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

mình hình xanh

  1. PhongKa

    Cần xin chỉ giáo khắc phục lỗi màn hình xanh

    Xin chào mọi người Dạo gần đây mình bị lỗi màn hình xanh win 10 liên tục mà không fix được. Mình đã dùng nhiều cách fix như trên mạng đã chỉ và cài win nhiều bản nhưng vẫn không fix được. Mình cũng đã test RAM và HDD đều OK (VGA không biết cách test). Ai có cách nào fix cái lỗi này giúp mình...
Top