miền trung lũ lụt | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

miền trung lũ lụt

  1. V

    Clip lực lượng cứu hộ giải cứu cháu bé 2 tuổi trong một xe khách bị nước cuốn trôi tại Quảng Trị

    4h sáng ngày 18/10/2010 xe chạy tuyến Đắk Nông - Nam Định, còn hôm nay là 2h sáng ngày 19/10/2020 xe chạy tuyến Đà Nẵng - Nam Định. Vẫn là con số 20 nhưng lần này may mắn hơn 20 người trên xe đã được lực lượng chức năng và người dân địa phương giải thoát thành công ngay trong đêm. Tạm gác lại 1...
Top