microsoft windows 7 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

microsoft windows 7

  1. Dakkaris

    Windows 7 9in2 SP1 32bit-64bit (Updated 15.05.2019) (Eng-Vnm)

    Windows 7 9in2 SP1 32bit-64bit (Updated 15.05.2019) Năm: 2019 Bán lẻ: 32 bit + 64 bit Giao diện: Tiếng Anh Việt Nam Trang web chính thức: Microsoft Mô tả: Bản dựng dựa trên hình ảnh MSDN chính thức của MICROSOFT: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso...
  2. Cloud

    Microsoft ngừng hỗ trợ Windows 7 vào ngày 14/01/2020 và Windows 8.1

    Microsoft vừa thông báo bắt đầu từ tháng tới hãng sẽ không còn hỗ trợ cho người dùng trên các diễn đàn hỗ trợ kỹ thuật của hãng cho các sản phẩm như Windows 7, 8.1, 8.1 RT và một vài sản phẩm khác nữa. (Ảnh: spatuletail / Shutterstock) Về mặt phần mềm, hãng cũng nói rằng sẽ không tiếp tục hỗ...
Top