microsoft office 2019 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

microsoft office 2019

  1. dragonking91

    Mac Apps Microsoft Office 2019 - Bộ Office mới nhất của Microsoft (Hỗ trợ Dark Mode)

    Cuối cùng, Microsoft đã phát hành phiên bản chính thức của Microsoft Office 2019 cho người dùng Windows và MacOS. Bộ phần mềm văn phòng Office 2019 có các tính năng giống Office 365. Nhưng với Office 2019 người dùng chỉ cần mua một lần để dùng vĩnh viễn chứ không phải trả phí hàng tháng như...
  2. TAT2808

    Thảo luận Kích hoạt Office 2019 không cần key (no software)

    Sau đây mình xin hướng dẫn mọi người cách kích hoạt Office 2019 không cần key và software 1. Mọi người tải setup (32+64) và activator (cmd) qua link: https://drive.google.com/open?id=1i2y137qSaAhO81j1dITmC_RclXyWi6j0 2 .Giải nén file ra và chạy setup để cài Office 2019 3 .Chạy batch file as...
Top