microsoft defender preview | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

microsoft defender preview

  1. V

    Microsoft Defender Windows 11 có giao diện mới

    Vn-Z.vn Ngày 12 tháng 01 năm 2022, Theo dòng tweet của tài khoản Twitter Alumia vào năm 2021, Microsoft đang chuẩn bị xây dựng một ứng dụng Microsoft Defender Preview mới cho hệ điều hành Windows 11. Ứng dụng có tên mã là GibraltarApp, được xây dựng lại bằng cách sử dụng WPF và XAML. Ứng dụng...
Top