microsd | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

microsd

  1. Administrator

    Khôi phục hình ảnh đã bị xoá khỏi thẻ nhớ

    Dear VNZers! Vì một lý do nào đó , bạn chẳng may lỡ tay hoặc bị ai đó xoá các hình ảnh trong thẻ nhớ máy ảnh , máy quay phim .v.vv. Hoặc cái thẻ nó bị lỗi nào đó khiến bạn phải format nó, nhưng bạn lại muốn giữ lại các hình ảnh mà mình đã mất công sưu tập. Bài viết này Ad sẽ giới thiệu một phần...
Top