mi camera 2k magnetic mount | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

mi camera 2k magnetic mount

  1. VNZ-NEWS

    Xiaomi ra mắt loạt camera an ninh AI cao cấp mới, nâng cấp toàn diện về chất lượng hình ảnh, góc quay ...

    Vn-Z.vn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2023 – Thương hiệu công nghệ hàng đầu Xiaomi Việt Nam chính thức giới thiệu các sản phẩm camera thông minh gồm Mi Camera 2K Magnetic Mount, Xiaomi Smart Camera C200, Xiaomi Smart Camera C300 và Xiaomi Smart Camera C400 tại Việt Nam. Trong bối...
Top