messenger day | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

messenger day

  1. Cloud

    Messenger Day hợp nhất vào ứng dụng Facebook như Stories

    Facebook hôm nay đã "tân trang" lại tính năng Stories của mình. Theo nguồn tin từ TechCrunch, không chỉ hợp nhất Messenger Day và Facebook lại với nhau mà nó còn loại bỏ tính năng nhắn tin tạm thời Direct. Trước đây, các bài đăng trên Messenger Day và Facebook Stories hoàn toàn độc lập với...
Top