meditek | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

meditek

  1. VNZ-NEWS

    MediaTek ra mắt Dimensity 8300 5G, hiệu suất GPU tăng 60%, mức tiêu thụ điện năng giảm 50%

    Vn-Z.vn Ngày 21 tháng 11 năm 2023, Hôm nay tại Bắc Kinh, MediaTek đã chính thức ra mắt chip di động Dimensity 8300 mới, MediaTek Dimensity 8300 được định vị dành cho thị trường smartphone tầm trung cao cấp. Là thành viên mới của gia đình Dimensity 8000, Dimensity 8300 tích hợp công nghệ trí tuệ...
  2. VNZ-NEWS

    Geekbench GPU MediaTek Dimensity 8300 mạnh ngang Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

    Vn-Z.vn Ngày 21 tháng 11 năm 2023, MediaTek mới chính thức thông báo sẽ ra mắt bộ vi xử lý Dimensity 8300 vào chiều hôm nay (21/11) với khẩu hiệu chính thức là "Bingfeng Energy Efficiency, Super Evolution". ("Hiệu Suất Năng Lượng Bingfeng, Tiến Hóa Siêu Việt".) Theo thông tin từ GeekBench...
Top