máy chủ ảo hóa | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

máy chủ ảo hóa

  1. ducuong233

    Share 12 tài khoản Cloud đang dư 1 tháng sử dụng

    Như tiêu đề, hiện tại mình đang còn dư đúng 30 ngày sử dụng (Từ 23-04) của 12 con Cloud với các cấu hình và số lượng như sau. Do chạy Event từ đợt tháng 3 vẫn còn kích hoạt, banj nào đang cần dùng để test dịch vụ để lại thông tin dưới đây giúp mình nhé. Thông tin cấu hình: Riêng CPU các bạn có...
Top