matrix | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

matrix

  1. Administrator

    Keanu Reeves, 55 tuổi, lần đầu tiên công khai bạn gái nghệ sĩ Alexandra Grant, 46 tuổi tại DECADES

    Keanu Reeves (2/9/1964) tên đầy đủ là Keanu Charles Reeves, sinh ra trong một gia đình nghèo ở Beirut, Lebanon. Sau hàng loạt những biến cố của cuộc đời , dường như anh không có bạn gái chính thức trong nhiều thập kỷ, chưa bao giờ có tình cảm với một người phụ nữ ở trên thảm đỏ trong suốt sự...
  2. Administrator

    [Hướng dẫn] Tạo ma trận số với notepad có thể đem trêu bạn bè

    Cuối tuần nghịch tý cho vui Ad hướng dẫn các bạn làm quả matrix dọa bạn bè chơi Bước 1: Mở notepad Copy paste tất cả đoạn code sau @echo off color 02 :start echo %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% goto start Bước 2: Lưu file thành...
Top