marvel | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

marvel

  1. VoDanhPhD

    Thông tin điện ảnh Vũ trụ điện ảnh Marvel - Những ngày ... buồn !!

    Tất cả các tác phẩm điện ảnh trong Phase 4 sẽ bị lùi lịch phát hành, gây ra tổn thất không nhỏ về cả tính thương mại lẫn sức hút thương hiệu cho hãng phim siêu anh hùng này Phase 4 của MCU có lẽ vẫn sẽ phải lỡ hẹn trong một thời gian dài. Những nhận định từ trước về hậu quả của Black WIdow...
  2. Administrator

    Unbox Giày Thể Thao Nam Cao Cấp Biti's Hunter X Marvel - Captain America đẹp nhưng chưa đủ ?

    Sau khi đặt hàng phiên bản Giày Thể Thao Nam Cao Cấp Biti's Hunter Collection X Marvel - Captain America từ ngày 05/05/2018 . Sản phẩm là phiên bản đặc biệt , số lượng giới hạn dành cho Fan của Marvel. Sau gần 2 tháng ngày hôm nay mình cũng được trên tay sản phẩm . Giá của đôi giày này là...
Top