mạng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

mạng

 1. V

  Thảo luận Tối ưu Internet khi làm việc tại nhà thế nào???

  Không xem video trực tuyến, bật tối ưu cho stream video nếu sử dụng nhiều công cụ họp trực tuyến... là những cách tăng tốc Internet đơn giản nhưng hiệu quả. Nhu cầu về tốc độ, băng thông hay thời gian kết nối tăng gấp nhiều lần là lý do khiến kết nối mạng tại gia đình không ổn định và nhanh...
 2. letai

  Hỏi/ Thắc mắc Anh em sài mạng FPT có dùng được IPv6 không?

  Em mới chuyển sang dùng cáp quang FPT, không biết do mình cài đặt sai cái gì hay sao mà không sử dụng được ipv6. Trên cái router có thông tin đầy đủ: nhưng lên mạng test thì cứ không được: Ping vào từ nơi khác thì được: Tất cả các máy đều không dùng...
 3. Administrator

  McAfee LiveSafe™ – ADT® Security Edition free 1 năm / 80 USD

  McAfee LiveSafe™ – ADT® Security Edition bản quyền 1 năm đang được giveaway miễn phí Đây là chương trình McAfee tặng bản quyền Security Edition ( gói bao gồm phần mềm bảo vệ PCs. Macs. Smartphones. Tablets. và bộ phần mềm True key App : Ứng dụng đăng nhập dành cho người có quá nhiều mật khẩu ...
Top