#mạng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

#mạng

  1. zzzGodzzz

    Hỏi/ Thắc mắc [Help] máy chủ làm kế toán

    Mọi người cho em hỏi xíu. Em làm kế toán và để tránh mất thời gian đi và về từ TP về tỉnh. Em muốn tạo 1 máy chủ gồm có 2,3 máy tính hoặc nhiều hơn. Để khi máy A nhập dữ liệu, thì dữ liệu của máy A sẽ được đồng bộ lên máy chủ hoặc máy chủ có thể xem được dữ liệu từ máy A. Tương tự máy B, máy C...
Top