lượt cài đặt tiktok 2021 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

lượt cài đặt tiktok 2021

  1. V

    TikTok có hơn 3 tỷ lượt cài đặt toàn cầu

    Vn-Z.vn ngày 25 tháng 11 năm 2021 , Theo Sensor Tower , hãng này vừa công bố một báo cáo cho biết số lượt cài đặt tích lũy hiện tại của TikTok và Douyin trên App Store và Google Play toàn cầu đã vượt quá 3 tỷ. Báo cáo của Senror Tower cho biết có hơn 900 ứng dụng liên quan đến TikTok và...
Top