luis sepúlveda | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

luis sepúlveda

  1. rs_lyly2009

    (Full) Chuyện con mèo dạy hải âu bay

    Chuyện con mèo dạy hải âu bay Tác giả: Luis Sepúlveda Tóm tắt Có tồn tại không tình thương yêu giữa mèo và hải âu? Thế giới này đầy những nghịch lý và khác biệt, nhưng bỏ qua những khác biệt đó để hướng đến tình yêu thương thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” của nhà...
Top