luat an ninh mang | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

luat an ninh mang

  1. Cloud

    Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật An ninh mạng

    Hôm nay, ngày 28/6/2018, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 7 Luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5, trong đó có Luật An ninh mạng. Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng - Bộ Công an tại buổi họp báo công bố...
Top