lợn biển | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

lợn biển

  1. V

    Thế giới động vật Cách cho lợn biển bú tí

    Lợn biển là những loài thú biển lớn, sống hoàn toàn dưới nước, chủ yếu ăn thực vật. Có ba loài được công nhận còn tồn tại của họ Trichechidae, trong số bốn loài của bộ Sirenia: lợn biển Amazon, lợn biển Tây Ấn, và lợn biển Tây Phi. Chúng dài đến 4,0 mét, nặng đến 590 kilogram, và có chân hình...
Top