lỗi cpu cao | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

lỗi cpu cao

  1. V

    Bản cập nhật Windows 10 KB5001391 khắc phục lỗi CPU sử dụng cao

    (Vn-Z.vn) Ngày 03 tháng 05 năm 2021, Microsoft gần đây đã phát hành bản cập nhật tùy chọn cho Win10 KB5001391, bản cập nhật này giải quyết một số sự cố cập nhật tích lũy trước đó. Đầu tiên là giải quyết vấn đề sử dụng CPU cao đây sự cố gây ra bởi nhiều tiến trình cạnh tranh cho CPU, dẫn đến...
Top