lỗi 403 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

lỗi 403

  1. Cloud

    Ý nghĩa những thông báo lỗi hay gặp nhất khi lướt web

    Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số mã lỗi phổ biến nhất, theo tổng hợp từ trang MakeUseOf. Cần chú ý rằng các lỗi bắt đầu với số 4 (như 451 chẳng hạn) là lỗi về phía máy khách (tức có vấn đề với máy tính của bạn), trong khi các lỗi bắt đầu với số 5 là lỗi về phía máy chủ (có vấn đề với website)...
Top