logo | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

logo

  1. anhdinh174

    Nhờ tư vấn Kinh nghiệm làm design áp phích, poster cho câu lạc bộ hoặc project?

    Em là hiện là sinh viên đại học, em đang học thiết kế logo, poster để được vào câu lạc bộ em rất yêu thích. Em có xin học mấy khóa Ps, Pr cơ bản nhưng mà thấy mông lung lắm chưa làm được poster nào ra hồn {too_sad} . Các bác có nhiều kinh nghiệm chỉ giáo giúp em với ạ.
  2. Thầy Giáo Tỵ

    Hãng xe BMW trình làng logo mới theo thiết kế phẳng

    Sau hơn hai thập kỷ, hãng xe hơi hàng đầu nước Đức BMW đã chính thức thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của mình. Mới đây, hãng xe hơi của nước Đức BMW đã chính thức trình làng logo mới. Điểm thay đổi lớn nhất trong logo phiên bản 2020 của BMW chính là thiết kế dạng phẳng theo xu hướng hiện đại...
Top