localhost | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

localhost

  1. phj4nhpr09xx

    Chia sẻ MAMP Pro v4.0.1.36039 Full - Tạo máy chủ localhost!

    MAMP Phần mềm này được thiết kế cho các nhà phát triển web và lập trình viên chuyên nghiệp . MAMP PRO cho phép bạn dễ dàng cài đặt và quản lý môi trường phát triển của bạn. MAMP cài đặt một môi trường máy chủ cục bộ trong máy tính của bạn trong vài giây. Ứng dụng này là miễn phí và dễ cài đặt...
  2. LL Stylish

    Công cụ Internet Cài Wordpress trên localhost nhanh chóng với AMPPS

    Cũng giống như XAMPP, AMPPS là một phần mềm tạo localhost hỗ trợ cả Windows, Mac , Linux. Tuy nhiên AMPPS cung cấp cho chung ta một môi trường làm việc ổn định và chuyên nghiệp hơn Xampp rất nhiều. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt AMPPS và Wordpress trên Windows 10 nhé ...
Top