lộ thông tin tài khoản fcebook | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

lộ thông tin tài khoản fcebook

  1. V

    Rò rỉ thông tin cá nhân của 500 triệu người dùng Facebook

    (Vn-Z.vn) ngày 04 tháng 04 năm 2021 , Vào ngày thứ 7 theo giờ địa phương , dữ liệu riêng tư cá nhân của hơn 500 triệu người dùng mạng truyền thông xã hội Facebook của Mỹ đã được phát hành miễn phí trên Internet. Thông tin được ghi nhận từ trang tin Business Insider, trên diễn đàn " chợ đen"...
Top