lỗ hổng spectre | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

lỗ hổng spectre

  1. Cloud

    Chống lỗ hổng Spectre, Chrome ngốn thêm 10% RAM

    Spectre là một lỗ hổng thiết kế cơ bản trong mọi CPU trên thị trường và được xem là lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Để khắc phục nó, Chrome 67 đã thêm tính năng bảo mật mới có tên Site Isolation, giới hạn quá trình hiển thị một trang web, có nghĩa bạn sẽ có quy trình...
Top