lgv10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

lgv10

  1. Administrator

    [Đánh Giá] Trên tay nhanh LG V10 smartphone đẹp, mạnh, bền bỉ đẳng cấp

    LG V10 ra mắt là một bất ngờ thú vị bởi trước đó, LG G4 đã được xem là một smartphone “đinh” của năm 2015. Với thiết kế mới, nâng cấp cả phần cứng lẫn phần mềm so với đàn anh G4, liệu LG V10 có đủ sức kế thừa vị trí đẳng cấp của đàn anh? Đầu tiên là nói về thiết kế nào! LG V10 vẫn mang phong...
Top