lg oled | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

lg oled

  1. VNZ-NEWS

    LG sẽ cung cấp tấm nền OLED cho Apple iPad vào năm 2024

    Vn-Z.vn Ngày 18 tháng 01 năm 2022, Theo ETNews LG Display đang chuẩn bị cung cấp cho Apple tấm nền màn hình OLED cho các mẫu iPad sắp ra mắt. LG sẽ chuẩn bị cung cấp màn hình OLED cho iPad của Apple bao gồm việc mở rộng nhà máy ở Paju, Hàn Quốc, công suất tăng lên nhằm đáp ứng cho các mẫu...
  2. Administrator

    Công nghệ TV của tương lai, LG OLED

    Thời gian gần đây, người dùng đang dần quen thuộc với một tên gọi mới “TV OLED” khi trên thị trường xuất hiện ngày một phổ biến hơn những sản phẩm được thương mại hóa bởi LG. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu những chiếc TV LCD/LED đã thống trị từ năm 2007 cho tới nay sẽ có một đoạn...
Top