let's encrypt | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

let's encrypt

  1. Cloud

    Google Chrome phiên bản 68 sẽ có giao thức SSL

    Bất kể bạn có blog cá nhân hay website đang kinh doanh, hãy lưu tâm để cập nhật và nâng cấp với giao thức mã hoá SSL (Secure Sockets Layer) cho website của mình. Bắt đầu từ phiên bản Chrome 68 ra mắt vào tháng 07/2018, Google sẽ đánh dấu các website không sử dụng giao thức này là "không an...
Top