layers of fear | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

layers of fear

  1. Administrator

    Thông tin Game Layers of Fear 2 đang miễn phí trên Epic

    Những bức tranh quỷ ám Layers of Fear 2 Ngày phát hành ban đầu: 28 tháng 5, 2019 Nhà phát triển: Bloober Team Loạt trò chơi: Layers of Fear Các nhà xuất bản: Gun Media, NA Publishing Các nền tảng: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows Các thể loại: Kinh dị, Trò chơi phiêu lưu Layers of...
  2. Administrator

    Game Miễn Phí Layers of Fear Horror Siêu phẩm game kinh dị đang miễn phí trên Steam

    Những bức tranh quỷ ám Trò chơi điện tử Ngày phát hành ban đầu: 16 tháng 2, 2016 Nhà phát triển: Bloober Team Khung phần mềm: Unity Thể loại: Kinh dị tâm lý Các nền tảng: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Microsoft Windows, Mac OS, Linux, macOS Những người thiết kế: Pawel...
Top