lam khiết anh hồng nhan bạc phận | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

lam khiết anh hồng nhan bạc phận

  1. mer_nuit968

    LAM KHIẾT ANH - Hồng nhan bạc mệnh tại xứ Cảng Thơm

    Lam Khiết Anh (蓝洁瑛) sinh ngày 27 tháng 4 năm 1963 mất ngày 31 tháng 10 năm 2018 tại HongKong, là một nữ diễn viên nổi tiếng những năm 1980 và đầu năm 1990 ở HongKong. Có lẽ ông trời thật bất công với người con gái này. Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, bị anh mình ăn hiếp, nên trong...
Top