kỷ lục đấu giá trò chơi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

kỷ lục đấu giá trò chơi

  1. V

    Kỷ lục băng cassette trò chơi "Super Mario Bros" năm 1985 được bán đấu giá hơn 15 tỷ đồng

    (Vn-Z.vn) ngày 3 tháng 4 , Vào ngày thứ 6 tuần này phiên bản băng cassette "Super Mario Bros." phát hành năm 1985 đã được bán đấu giá tại Công ty đấu giá Hongji với giá cao ngất ngưởng lên tới 660.000 USD ( hơn 15 tỷ đồng) xác lập kỷ lục đấu giá trò chơi đắt nhất trong lịch sử. Công ty đấu...
Top