kinh dị | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

kinh dị

  1. Administrator

    Game Miễn Phí Layers of Fear Horror Siêu phẩm game kinh dị đang miễn phí trên Steam

    Những bức tranh quỷ ám Trò chơi điện tử Ngày phát hành ban đầu: 16 tháng 2, 2016 Nhà phát triển: Bloober Team Khung phần mềm: Unity Thể loại: Kinh dị tâm lý Các nền tảng: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Microsoft Windows, Mac OS, Linux, macOS Những người thiết kế: Pawel...
Top