kiến thức cơ bản | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

kiến thức cơ bản

  1. VNZ-ROAD

    Seri - Các công việc sửa chữa thường gặp đối với xe Ô tô

    Bài viết này tổng hợp loạt các công việc sửa chữa thường gặp đối với xe ô tô 1. Hệ thống điện - Cách nạp Ắc Quy 2. Hệ thống truyền lực 3. Hệ thống điện thân xe 4. Hệ thống điện động cơ 5. Gầm Xe 6. Động cơ Diesel
Top