khôi phục | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

khôi phục

 1. Q

  Yêu cầu Phần mềm Xin trợ giúp gấp

  Xin lỗi Ad để đăng bài ở đây vì không biết có liên quan gì, và có nhiều người quan tâm không! - Mình xin cần trợ giúp gấp!- Mình có một thẻ MicroSD SanDisk Ultra 128 GB (tốc độ đọc đến 80MB/s); vừa rồi đang Fomat (bằng điện thoại) chưa xong thì bạn mình vô tình cầm điện thoại tháo tháo khay Sim...
 2. Administrator

  Desktop & Văn phòng CyberLink Power2Go 11 Deluxe (ghi đĩa, tạo usb boot, tải video từ youtube. facebook)... miễn phí

  CyberLink Power2Go 11 Deluxe Ngoài sản xuất các phần mềm chuyên biên tập dựng phim, chỉnh sửa ảnh Cyberlink cũng có những phần mềm khác rất hữu ích như Cyberlink Power2Go. Khi sử dụng CyberLink Power2Go, bạn có thể tạo và ghi đĩa Data, đĩa nhạc, đĩa thư viện ảnh và đĩa video. Bạn cũng có thể...
 3. Administrator

  PM Hệ thống Hasleo Data Recovery Professional 3.5 phần mềm khôi phục , backup dữ liệu chuyên nghiệp trị giá $69

  Hasleo Data Recovery Professional 3.5 Phần mềm khôi phục dữ liệu trị giá 69 Đô đang Miễn phí Đây là phần mềm giúp người sử dụng có thể dễ dàng , An toàn, Phục hồi dữ liệu bị mất khá chuyên nghiệp. Hasleo Data Recovery có khả năng khôi phục dữ liệu mạnh mẽ và đáng tin cậy , dù bạn đã xóa...
Top