kết nối wifi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

kết nối wifi

  1. Administrator

    Hướng dẫn Wifi connected full sóng ! Nhưng vẫn không có mạng internet ! Cách khắc phục

    Chắc chắn trong quá trình sử dụng máy tính để bàn, laptop hay các thiết bị có kết nối internet khác . Bạn đã từng gặp trường hợp hệ thống của bạn đã kết nối với mạng WiFi nhưng internet không hoạt động . Bạn phải thử nhiều phương pháp khác nhau để có thể khắc phục sự cố này. Một số trường hợp...
  2. Cloud

    Đây là cách để smartphone của bạn kết nối wifi nhanh và mạnh nhất

    Android lẫn iOS đều mặc định không có tính năng tự động chuyển mạng WiFi khi phát hiện kết nối đang sử dụng yếu đi. Vì vậy, nhiều khi người dùng sẽ gặp tình trạng mạng chập chờn, không thể xem phim, nghe nhạc, tải dữ liệu,…dù thiết bị vẫn đang hiển thị kết nối WiFi. Ví dụ, công ty của người...
Top