jean-louis fournier | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

jean-louis fournier

  1. rs_lyly2009

    (Full) Ba ơi, mình đi đâu - Jean-Louis Fournier

    Ba ơi, mình đi đâu Tác giả: Jean-Louis Fournier Dịch giả: Phùng Hồng Minh Thể loại: Văn học phương Tây (Pháp) Tóm tắt Tác phẩm của nhà văn mở ra một thế giới đen tối, nơi mà nỗi đau, day dứt và thất vọng đan xen, tràn trề, trộn lẫn Nơi mà ở đó những người tật nguyền sống trong nỗi cô đơn, sống...
Top