jack ma | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

jack ma

  1. Cloud

    Sáng nay, Jack Ma sẽ đối thoại về thanh toán điện tử tại Việt Nam

    Ngày 6/11/2017, tại Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam 2017, Jack Ma, Chủ tịch Tập đoàn Alibaba sẽ có phiên đối thoại xoay quanh những kinh nghiệm phát triển thương mại điện tử, thanh toán điện tử trên thiết bị di động ở Trung Quốc và câu chuyện toàn cầu hoá. Đây là năm thứ ba liên tiếp Diễn...
Top