iphone tự khoá màn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

iphone tự khoá màn

  1. Cloud

    Hướng dẫn khắc phục iPhone tự khoá màn hình và nóng máy Update ngày 2/12/2017

    Các bạn đang sử dụng các sản phẩm Apple như iPhone, iPad ở iOS 11 thì tối qua ngày 1/12 đã bắt đầu gặp tình trang máy tự khoá màn hình, nóng máy....Apple chưa nói gì về điều này. Hiện tại bạn có thể khắc phục bằng cách vào Cài Đặt ( General) > Khôi phục cài đặt gốc ( Reset All Settings ) thì...
Top