iphone 14 lỗi camera | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

iphone 14 lỗi camera

  1. VNZ-NEWS

    Halide thông báo Camera iPhone 14 series đang bị sự cố phần cứng

    Vn-Z.vn Ngày 20 tháng 09 năm 2022, Gần đây người dùng iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max báo cáo rằng khi họ đang sử dụng Snapchat, Instagram, TikTok hoặc các ứng dụng bên thứ ba khác, camera chính trên iPhone 14 sẽ rung liên tục. Sau đó ,Apple thông báo rằng họ sẽ tung ra bản cập nhật...
Top