ip-88700k | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

ip-88700k

  1. B

    [Intel 8700K] Hành Trình Lên i7-8700K

    Đây là topic khoe, gạch đá em chịu {big_smile} Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ đắn đo, nay em quyết định phạch bé Hồ Cà Phê. Cái topic này là chỗ em khoe cái dàn máy của em, cũng là chỗ cho em trao bồi thêm kinh nguyệt, nhầm, kinh nghiệm. :D Bác nào có gì hay thì chỉ bảo nhá :D Ngày 16/2/2018...
Top