ios 11.1 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

ios 11.1

  1. Cloud

    Apple phát hành iOS 11.1, vá lỗ hổng bảo mật Wi-Fi

    Apple vừa tung ra phiên bản iOS 11.1 cho iPhone, iPad và iPod touch. Bản này được phát hành hơn 1 tháng sau khi iOS 11 được công bố cho mọi người dùng. Bản cập nhật có sẵn đối với tất cả thiết bị tương thích thông qua OTA mà bạn có thể tìm thấy trong mục Cài đặt. Để truy cập, vào Cài đặt > Cài...
  2. Cloud

    Apple tung bản cập nhật iOS 11.0.1 sửa lỗi bảo mật

    Sau gần 1 tuần tung ra bản iOS 11 gặp nhiều ý kiến của người dung về trên các phiên bản điện thoại khác nhau. Hôm nay Apple đã bất ngờ tung ra bản iOS 11.0.1 sửa các lỗi về bảo mật, không có cập nhật thêm tính năng nào khác ở bản vá lỗi này. Việc đầu tiên của các bạn đã nâng cấp lên iOS 11 là...
Top