internet of things | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

internet of things

  1. Administrator

    GLOBAL FESTIVAL OF LEARNING tọa đàm sáng tạo và đổi mới đã đến Việt Nam

    GLOBAL FESTIVAL OF LEARNING SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI GFOL sau cuộc hành trình xuyên quốc gia qua nhiều nước như Anh, Đức, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia,... đã đến Việt Nam, tạo một diễn đàn cho các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, các bạn sinh viên và...
  2. Cloud

    Hỏi/ Thắc mắc Internet of Things: cuộc sống trực tuyến trong tương lai của bạn có an toàn?

    Trong thời kỳ hiện đại hóa vĩ đại nhất của con người với sự chuyển dịch từ Kỷ nguyên Thông tin sang Kỷ nguyên Số, nơi những thiết bị thông minh có thể cảm nhận được sự hiện diện của con người và đưa ra phản hồi phù hợp. Sự chuyển dịch này xuất phát từ mong muốn của con người nhằm tăng hiệu...
Top