intel arrow lake biến mất | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

intel arrow lake biến mất

  1. VNZ-NEWS

    Intel âm thầm xóa thông tin Core 15th, thiết kế lại từ đầu Core 16th

    Vn-Z.vn ngày 01 tháng 02 năm 2023, Theo báo cáo tài chính quý 4 được Intel đã công bố tuần trước, kết quả kinh doanh của Intel không mấy khả quan, tập đoàn này đã thua lỗ hai quý liên tiếp. CEO Kissinger cũng thừa nhận nửa đầu năm 2023 sẽ có nhiều khó khăn nhưng ông vẫn tràn đầy niềm tin vào...
Top