insert disk in drive | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

insert disk in drive

  1. Administrator

    Hướng dẫn Hướng dẫn kiểm tra USB Flash và nạp lại FW cho USB ( sửa lỗi Insert disk in drive, Write-protect...

    Bài viết sau đây chia làm 2 phần chính: I/ Phần 1: Kiểm tra tốc độ đọc/ghi của USB Flash II/ Phần 2: Cấu tạo và cách thức sửa lỗi mềm USB (Nạp Firmware USB Flash các dòng khác nhau) III/ Phần 3: Một số lỗi thường gặp (cách sửa liên quan đến phần cứng) PHẦN I: KIỂM TRA TỐC ĐỘ READ/WRITE USB...
Top