imaging academy | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

imaging academy

  1. Administrator

    Canon ra mắt chương trình học viện nhiếp ảnh canon imaging academy

    Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu kỹ thuật nhiếp ảnh trong cộng đồng yêu thích nhiếp ảnh tại Việt Nam, công ty Canon Marketing Vietnam phối hợp cùng công ty cổ phần Lê Bảo Minh tổ chức chương trình Học viện nhiếp ảnh Canon - Canon Imaging Academy (viết tắt là CIA) từ ngày 01/07/2017. Học viên có...
Top